Informacje prawne


Ta strona została stworzona i opublikowana przez :  LESGA

Adres : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret : 94900429500018
Numer telefonu : +337 56 86 32 94

Zabrania się kopiowania całości lub części strony i/lub informacji zawartych na STRONIE URL bez zgody jej właściciela, pod groźbą sankcji prawnych i finansowych.

Nawet jeśli szczególną uwagę przywiązuje się do produkcji, pisania i projektowania tej witryny, możliwe jest, że występują błędy lub aktualizacje nie są dokonywane na czas, za co przepraszamy.
Wydawca i twórca witryny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za te pominięcia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, informacje i pliki cookie będą przechowywane na tej stronie. Jednak użytkownicy mają pełne prawo dostępu, sprostowania i usunięcia z baz danych URL SITE. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail.

GENERALNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

—-

Overview

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez dom-wok.pl Na tej stronie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do dom-wok.pl. dom-wok.pludostępnia niniejszą stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na niej dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i ogłoszeń podanych tutaj.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując którykolwiek z naszych produktów, angażują się Państwo w naszą „Usługę” i zgadzają się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki sprzedaży, „Warunki sprzedaży i użytkowania”, „Warunki”), w tym wszelkie dodatkowe warunki, zasady i polityki, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub hiperłączach. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej strony, w tym, ale nie tylko, do użytkowników, którzy przeglądają stronę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, to nie wolno Ci wchodzić na stronę internetową ani korzystać z usług na niej oferowanych. Jeśli niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych warunków sprzedaży i użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegały tym Warunkom sprzedaży i użytkowania. Z najnowszą wersją Regulaminu można zapoznać się w każdej chwili na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Cloudway. Dostarczają nam oni platformę e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług do Ciebie.


STATUS 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU ONLINE

Przez akceptację niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania, użytkownik oświadcza, że osiągnął pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej strony internetowej osobom nieletnim będącym na jego utrzymaniu.

Używanie naszych produktów w jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym celu jest zabronione, jak również nie wolno, w trakcie korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Państwa jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Wszelkie naruszenie lub pogwałcenie niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu.

Rozumieją Państwo, że Państwa treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przekazywana w sposób niezaszyfrowany i że wiąże się to z (a) transmisjami przez różne sieci; oraz (b) zmianami mającymi na celu spełnienie i dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Zgadzasz się nie odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi lub korzystania z niej, lub jakiegokolwiek dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone dla wygody użytkownika i nie będą ograniczać ani wpływać na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ I WALUTOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i walutę informacji dostępnych na tej stronie. Zawartość tej strony jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być traktowana jako jedyne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego sprawdzenia dokładniejszych, pełniejszych i aktualnych źródeł informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treści prezentowanej na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Te informacje z przeszłości, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są podane jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.


KLAUZULA 4 – ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby trzeciej za zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą podlegać zwrotom lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dokonaliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów przez Państwa monitor komputerowy będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie i w jakimkolwiek obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości każdego oferowanego przez nas produktu lub usługi. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta usług lub produktów przedstawiona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani nie gwarantujemy, że jakiekolwiek błędy w Serwisie zostaną poprawione.


KLAUZULA 6 – DOKŁADNOŚĆ BILETOWANIA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany zamówienia lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Użytkownika poprzez skontaktowanie się z nim na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą od handlowców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na dostarczenie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby: info@wok-group.com

Po więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Zwrotów.


KLAUZULA 7 – NARZĘDZIA FAKULTATYWNE

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, kontrola lub wpływ.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej lub związanej z korzystaniem z takich opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi oferowanych na Stronie, robisz to na własne ryzyko i według własnego uznania, a także powinieneś zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje na naszej stronie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom.


ARTYKUŁ 8 – LINKI DO STRON TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie mamy obowiązku sprawdzania ani oceniania zawartości lub dokładności tych witryn i nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, witryny, produkty, usługi lub inne elementy dostępne na lub z tych witryn stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku z tymi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez osoby trzecie i upewnienie się, że je rozumiecie, zanim zaangażujecie się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów tych osób trzecich należy składać do tych samych osób trzecich.


SEKCJA 9 – UWAGI, SUGESTIE I INNE SUBMISJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na nasze żądanie przekażesz określone treści (np, Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone treści (np. w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), udzielasz nam prawa, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innego wykorzystania w dowolnych mediach wszelkich komentarzy, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) wypłacania komukolwiek wynagrodzenia za przekazane komentarze; ani (3) odpowiadania na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które naszym zdaniem, według naszego uznania, za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, obelżywe, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub które naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejszy Regulamin.

Zgadzasz się na pisanie komentarzy, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały żadnych materiałów niezgodnych z prawem, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej z nim strony internetowej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim się nie jest, ani próbować wprowadzać nas w błąd i/lub osób trzecich co do pochodzenia swoich komentarzy. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub inne osoby trzecie.


SEKCJA 10 – INFORMACJE OSOBISTE

Przesyłanie danych osobowych do naszego sklepu reguluje nasza Polityka Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.


ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BŁĘDY

Niekiedy na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje, które mogą zawierać błędy typograficzne, Może się zdarzyć, że informacje na naszej stronie lub w Serwisie zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizować, modyfikować ani wyjaśniać żadnych informacji w Serwisie lub na żadnej powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że wymaga tego prawo. Żadna zdefiniowana data aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako podstawa do wnioskowania, że informacje w Serwisie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.ARTYKUŁ 12 – UŻYTKI ZABRONIONE

Oprócz zakazów określonych w Warunkach sprzedaży i użytkowania, zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakiegokolwiek rozporządzenia regionalnego lub jakiegokolwiek międzynarodowego, federalnego, prowincjonalnego lub stanowego prawa, przepisu lub regulacji; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej osób trzecich; (e) nękać, nadużywać, obrażać, krzywdzić, szkalować, zniesławiać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane do pogorszenia funkcjonalności lub działania Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej, niezależnej lub internetowej strony internetowej (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishowania, porywania, wyłudzania informacji, przeglądania, eksplorowania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa naszego Serwisu, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie zakazanych zastosowań.


ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, szybko, bezpiecznie lub bezbłędnie.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać dzięki korzystaniu z Serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu są (o ile nie zostało to przez nas wyraźnie określone) dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak dostępne” do użytku Użytkownika bez reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

dom-wok.pl, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za utratę zysków, przychodów, oszczędności, danych, kosztów zastępczych lub podobnych szkód, czy to w ramach umowy, deliktu (nawet zaniedbania), w kontrakcie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu z Serwisu, lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek treści, lub z jakimikolwiek stratami lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju poniesionymi w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.KLAUZULA 14 – INDEMNIFICATION

Zgadzasz się na odszkodowanie, bronić i chronić dom-wok.pl , nasza firma macierzysta, filie, oddziały, partnerzy, urzędnicy, dyrektorzy, agenci, wykonawcy, licencjodawcy, dostawcy usług, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, zgłoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania lub dokumentów w nich określonych, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.


ARTYKUŁ 15 – NIEZALEŻNOŚĆ

W przypadku, gdy postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania, przy czym takie oddzielenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub nie. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.

Jeśli ustalimy, według naszego wyłącznego uznania, że nie udaje Ci się lub jeśli podejrzewamy, że nie byłeś w stanie przestrzegać warunków niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).


ARTYKUŁ 17 – CAŁA UMOWA

Jakiekolwiek zaniechanie przez nas wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Te Warunki sprzedaży i użytkowania lub wszelkie inne zasady operacyjne lub reguły, które zamieszczamy na tej stronie lub w związku z Usługą, stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty, propozycje i umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków sprzedaży i użytkowania).

Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.


ARTYKUŁ 18 – STOSOWANE PRAWO

Niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania, oraz wszelkie odrębne umowy, za pośrednictwem których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu FRANCJI i są interpretowane zgodnie z nim

.

ARTYKUŁ 19 – MODYFIKACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Najnowszą wersję Warunków sprzedaży i użytkowania można obejrzeć w każdej chwili na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej strony w celu sprawdzenia zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian.


ARTYKUŁ 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków sprzedaży i użytkowania należy kierować na adres info@wok-group.com

Uwagi prawne:

Ta strona jest wznoszona i redagowana przez: MONSIEUR GABRIEL CREMON

Adresse 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret: 94900429500018
Numer telefonu: +337 56 86 32 94
Email: info@wok-group.com

Zabrania się częściowego lub całkowitego kopiowania strony i/lub informacji zamieszczonych na dom-wok.pl bez zgody jej właściciela pod groźbą sankcji prawnych i finansowych.

Nawet jeśli szczególną uwagę przywiązuje się do realizacji, sporządzania i projektowania tej strony, możliwe jest występowanie błędów lub nie dokonywanie aktualizacji na czas, za co przepraszamy.
W związku z tym redaktor i twórca strony nie może ponosić odpowiedzialności za te niedopatrzenia.

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych na tej stronie będą przechowywane informacje i pliki cookies. Użytkownicy mają jednak pełne prawo dostępu, sprostowania i usunięcia z baz danych dom-wok.pl. Aby zgłosić swoje żądanie, wystarczy, że skontaktują się z nami bezpośrednio pod adresem : info@wok-group.com.